Deutsch · Nederlands · Français Help

Gegevensbeschermingsvoorschriften

Het bedrijf waarmee u hieronder online afspraken kunt boeken (hierna "serviceprovider" genoemd), maakt gebruik van de "belbo" -service van de provider Belbo Business Software GmbH, gevestigd in Greifswalder Strasse 43, 10405 Berlijn. Belbo zal nooit uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan om de service provider toe te laten uw gegevens op te slaan en om contact met u opnemen in verband met afspraken of aanbiedingen mogelijk te maken. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de opslag en het doel en type contact per e-mail en sms te verwerken.

Tussenpersoon voor België, Nederland, Luxemburg.

Reformation bvba. Mercatorstraat 65 b1 9100 Sint niklaas info@reformation.be tel 03/766 06 80

Bekijk onze privacy regels · Verzoek om verwijdering van mijn gegevens

Verantwoordelijk

Bedrijf: Belbo Business Software GmbH
Straat nr.: Pappelallee 78/79
Postcode, plaats, land: 10437 Berlin
KvK-nummer: HRB 135322 B
Directeuren: Christopher Rudolf, Anna-Lena Lewerenz
Telefoon: 030/57 70 96 41
E-mailadres: info@belbo.com

Vanaf 18. juni 2020

1) Soorten verwerkte gegevens

De serviceprovider waarmee u als klant afspraken kunt boeken, heeft de mogelijkheid om via onze service de volgende gegevens te verwerken:
  • Persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen)
  • Contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers, adressen)
  • Inhoudsgegevens (bijv. Tekstinvoer, foto's, video's
  • Behandelgegevens (bijv. Gebruikte diensten, geschiedenis van afspraken)
  • Contractgegevens (bijv. Onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie)
  • Betalingsgegevens (bijv. Bankgegevens, betalingsgeschiedenis
Geen speciale categorieën gegevens worden verwerkt.

2) Verwerkingsdoel

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden: Het bieden van het online aanbod, de inhoud en functies. Contractuele dienstverlening, service en customer care door de dienstverlener Contactvragen beantwoorden en communiceren met gebruikers Veiligheidsmaatregelen

3) Basisinformatie over gegevensverwerking en rechtsgrondslagen

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk "online aanbod" of "website" genoemd). De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten die worden gebruikt (bijv. Desktop of mobiel) waarop het online aanbod wordt uitgevoerd. De gebruikte terminologie, b.v. "Persoonlijke gegevens" of hun "verwerking" verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonlijke gegevens van gebruikers die worden verwerkt in het kader van dit online aanbod omvatten inventarisgegevens (bijv. Namen en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. Gebruikte diensten, namen van agenten of werknemers van de dienstverlener, betalingsinformatie) en inhoudsgegevens (bijv. Vermeldingen in het contactformulier ). De term "gebruiker" omvat alle categorieën van betrokkenen. Ze omvatten onze zakelijke partners, klanten, geïnteresseerde partijen en andere bezoekers van ons online aanbod, evenals de klanten van onze klanten en hun werknemers en leveranciers. De gebruikte terminologie, b.v. "Gebruikers" moeten worden opgevat als sekseneutraal. We verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsregels. Dit betekent dat de gegevens van de gebruikers alleen worden verwerkt als er wettelijke toestemming is. Dat wil zeggen, vooral als de gegevensverwerking voor het verlenen van onze contractuele diensten (bijv. Het verwerken van bestellingen) en online diensten vereist is of wettelijk vereist is, is de toestemming van de gebruiker beschikbaar, evenals op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in analyse, optimalisatie en economische werking en veiligheid van ons online aanbod in de zin van artikel 6 (1) (f) GDPR, opslag is altijd op een veilig gecodeerde basis. We willen erop wijzen dat de wettelijke basis voor toestemming artikel 6, lid 1, lit. een. en artikel 7 AVG, de wettelijke basis voor verwerking voor de uitvoering van onze diensten en uitvoering van contractuele maatregelen artikel 6, lid 1, lit. b. GDPR, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen Artikel 6, lid 1, lit. c. AVG en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen Art. 6 par. 1 lit. f. GDPR is.

4) Openbaarmaking van gegevens aan derden en externe leveranciers

Als we gegevens bekendmaken aan andere mensen en bedrijven (verwerkers of derde partijen) als onderdeel van onze verwerking, deze naar hen doorsturen of anderszins toegang geven tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als de gegevens worden overgedragen aan derden, met betrekking tot betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met artikel 6, lid 1 b AVG voor de uitvoering van het contract), hebt u ermee ingestemd, een wettelijke verplichting voorziet hierin of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Als we derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd "orderverwerkingscontract", gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG.

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit wordt gedaan als onderdeel van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, zal dit alleen plaatsvinden als het gebeurt namelijk om aan onze (pre) contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten we de gegevens alleen verwerken in een derde land als aan de speciale vereisten van artikel 44 ev AVG is voldaan. D.w.z. de verwerking vindt plaats b.v. op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").

5) Levering van contractuele diensten

We verwerken inventarisgegevens (bijv. Namen en adressen en contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. Gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en diensten in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 verlicht b. GDPR.

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, onder voorbehoud van hun behoud om commerciële of fiscale redenen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. c AVG noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om een ??back-up van hun gegevens te maken voordat ze worden verwijderd. We hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de registratieperiode zijn opgeslagen, onherroepelijk te verwijderen.

Als onderdeel van de registratie en hernieuwde registratie en gebruik van onze online services, slaan we het IP-adres en de tijd van de respectievelijke gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij het nodig is om onze claims na te streven of als er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lit. c AVG.

We verwerken gebruiksgegevens (bijv. De bezochte websites op onze website, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. Vermeldingen in het contactformulier of gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel. We sturen alleen reclameboodschappen per e-mail als de gebruiker hier uitdrukkelijk om vraagt.

contact

Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), wordt de door de gebruiker verstrekte informatie voor het verwerken van het contactverzoek en het verwerken in overeenstemming Art. 6 par. 1 lit. b) GDPR verwerkt.

6) Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

We verzamelen op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f. GDPR-gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider .

Om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) wordt logfile-informatie maximaal zeven dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, worden niet verwijderd totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

7) Cookies & bereikmeting

Cookies zijn informatie die wordt verzonden van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker en daar wordt opgeslagen om later te worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden zijn of andere vormen van informatieopslag.

We gebruiken "sessiecookies" die alleen worden opgeslagen op onze online aanwezigheid voor de duur van het huidige bezoek (bijvoorbeeld om de opslag van uw inlogstatus of de winkelwagenfunctie en dus het gebruik van ons online aanbod mogelijk te maken). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Een cookie bevat ook informatie over de herkomst en de bewaartermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u klaar bent met ons online aanbod en b.v. log uit of sluit de browser.

Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudonieme bereikmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

U kunt cookies gebruiken die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden op de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en ook op de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) ) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

8) Nieuwsbrief en bevestigings- en herinneringsberichten

Belbo Business Software GmbH zal nooit contact met u opnemen voor promotionele doeleinden. De dienstverlener, met wie u via onze service afspraken kunt boeken, krijgt de mogelijkheid om dit te doen als u daar tijdens het boekingsproces uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Inhoud van de nieuwsbrief: De serviceprovider is verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsbrief van de serviceprovider namens wie u nieuwsbrieven ontvangt. Voor zover de inhoud van een nieuwsbrief specifiek is omschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten deze nieuwsbrieven informatie over de producten, aanbiedingen, acties en het bedrijf van de dienstverlener.

Double opt-in en logging: Registratie voor de nieuwsbrief van de serviceprovider vindt plaats via een zogenaamde double opt-in procedure. D.w.z. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces volgens de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat het opslaan van de tijd van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen bij de verzendserviceprovider worden ook geregistreerd.

E-mailserviceprovider: Bevestigings- en herinnerings-e-mails worden verzonden met "Postmark", een nieuwsbriefplatform van de Amerikaanse provider Wildbit LLC, 225 Chestnut St. Philadelphia, PA 19106, VS. De nieuwsbrief wordt verzonden door dezelfde provider, tenzij een andere provider is genoemd voor het verzenden van nieuwsbrieven. U kunt de gegevensbeschermingsregels van de verzendserviceprovider hier bekijken: https://wildbit.com/privacy-policy/. Postmark is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst: (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000004EKYAA2&status=Active).

SMS-dienstverlener: Bevestiging en herinnering SMS-berichten worden verzonden via "MessageBird" met maatschappelijke zetel te Baarsjesweg 285, 1058 AE Amsterdam, Nederland. De nieuwsbrief-sms wordt verzonden door dezelfde provider, tenzij een andere provider is genoemd voor het verzenden van sms-nieuwsbrieven. U kunt de gegevensbeschermingsregels van de verzendserviceprovider hier bekijken: https://www.messagebird.com/en/security.

Bovendien kan de verzendserviceprovider deze gegevens in pseudonieme vorm verstrekken, d.w.z. gebruiken zonder toewijzing aan een gebruiker, om hun eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, b.v. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om naar hen te schrijven of aan derden door te geven.

Statistisch onderzoek en analyse - De afspraakherinneringen, bevestigingen en nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand in pixelformaat dat wordt opgehaald van de server van de verzendserviceprovider wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de dienstverlening technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun toegangslocaties (te bepalen aan de hand van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of en wanneer de berichten worden geopend. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers. Het is echter noch ons doel, noch dat van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen eerder om de ontvangst van het bericht door de serviceprovider te controleren en om opnieuw contact met u op te nemen in het geval van een mislukte afspraakherinnering of bevestiging.

Het gebruik van de verzendserviceprovider, het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses en het loggen van het registratieproces zijn gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. f AVG. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient.

Annulering / intrekking - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief en de ontvangst van de afspraakbevestiging en herinneringsberichten op elk moment annuleren, d.w.z. Trek uw toestemming in. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor verzending door de verzendserviceprovider en de statistische analyses. Een afzonderlijke herroeping van de zending door de verzendserviceprovider of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief te annuleren.

9) Integratie van diensten en inhoud van derden

We gebruiken inhouds- of serviceaanbiedingen van externe leveranciers in ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit. Diensten zoals Voeg video's of lettertypen toe (hierna "inhoud" genoemd). Dit veronderstelt altijd dat de externe leveranciers van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser konden sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe leveranciers kunnen ook gebruik maken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en bevat onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

De volgende afbeelding geeft een overzicht van externe leveranciers en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die meer informatie bieden over de verwerking van gegevens, en gedeeltelijk. hier al genoemd, opties voor bezwaar (zogenaamde opt-out) omvatten:

Als het bedrijf waarmee u boekt gebruik maakt van betalingsdiensten van derden (bijv. PayPal of Stripe), zijn de voorwaarden en kennisgevingen over gegevensbescherming van de respectievelijke externe leveranciers van toepassing, die kunnen worden opgeroepen binnen de respectievelijke websites of transactietoepassingen.

We gebruiken de serviceprovider Postmark om afspraakbevestiging, herinnering en (tenzij anders vermeld) e-mails te verzenden. Hier vindt u informatie over gegevensbescherming bij Postmark: https://postmarkapp.com/euprivacy#summary

We gebruiken de serviceprovider MessageBird om afspraakbevestiging, herinnering en (tenzij anders vermeld) te verzenden. Informatie over gegevensbescherming bij MessageBird vindt u hier: https://www.messagebird.com/en/security

Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van de Google Fonts gebeurt door een server op te roepen bij Google (meestal in de VS). Verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

Kaarten van de "Google Maps" -service van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

10) Supplementen van de serviceprovider

Deze serviceprovider heeft geen toevoegingen toegevoegd.

11) Gebruikersrechten

Gebruikers hebben op verzoek het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over hen hebben opgeslagen.

Bovendien hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, de verwerking en verwijdering van hun persoonlijke gegevens te beperken, indien van toepassing, hun rechten op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen en, in het geval van onrechtmatige gegevensverwerking, een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Evenzo kunnen gebruikers toestemming intrekken, meestal met ingang voor de toekomst.

12) Verwijdering van gegevens

De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering is niet in strijd met enige wettelijke bewaarvereisten. Als de gegevens van de gebruiker niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt b.v. voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke vereisten wordt de opslag gedurende 6 jaar uitgevoerd in overeenstemming met artikel 257, lid 1, HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudbescheiden, enz.) En gedurende 10 jaar in overeenstemming met artikel 147, lid 1, AO (boeken, bescheiden, managementrapporten, Boekingsvouchers, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belasting, enz.).

13) Recht op bezwaar

Gebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met name kan bezwaar worden gemaakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden.

14) Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen om deze aan te passen aan wijzigingen in de juridische situatie of in geval van wijzigingen in de service en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor uitleg van gegevensverwerking. Als toestemming van de gebruiker vereist is of als delen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten over de contractuele relatie met de gebruikers, worden de wijzigingen alleen aangebracht met toestemming van de gebruiker.

Gebruikers wordt gevraagd om zichzelf regelmatig te informeren over de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring.